LET OP!!

Onderstaand bericht hebben wij helaas naar onze verenigingen uit moeten sturen:

FCC De Fivelcrossers is genoodzaakt de AK van a.s. zondag, 16 september, te annuleren.

De vereniging was zich er vooraf van bewust dat zij aanspraak op (mensen van) andere verenigingen moest maken om voldoende (gecertificeerde) medewerkers te krijgen. Er is contact gezocht met verschillende verenigingen en vanuit het afdelingsbestuur zijn ook meerdere suggesties aangedragen waar ze gevraagd  hebben te helpen bij deze AK. Ze hebben overwegend teruggekregen dat men niet kon helpen tijdens deze AK.

Daarop heeft de organiserende vereniging een beslissing moeten nemen en i.o.m. het afdelingsbestuur hebben ze besloten de AK af te gelasten.

Dit besluit spijt de vereniging en BMX afdeling Noord Oost ten zeerste, ieder is zich er van bewust dat dit ongemakken met zich meebrengt. De vereniging heeft inmiddels kosten gemaakt om de AK te kunnen organiseren en veel tijd & energie gestoken in de voorbereiding. Dat het dan niet lukt, ondanks alle inspanningen is erg zuur.

Vanuit de afdeling hopen we dat dit een eenmalige beslissing is die genomen moet worden en dat we in de toekomst ons met alle verenigingen, ouders, verantwoordelijk voelen voor het mogelijk maken van wedstrijden op afdelingsniveau.

Voor het eindklassement in de AK competitie zullen alle 7 AK wedstrijden tellend zijn. Om een een eindprijs te ontvangen, dient de rijder aan minimaal 5 wedstrijden deel hebben genomen.


Welkom bij KNWU BMX Afdeling Noord-Oost

BMX is een wielersport die snelheid, behendigheid en bovenal fietsbeheersing bevat. Het is een explosieve sport voor snelle types. BMX betekent Bicycle Moto Cross (de X staat voor Cross). BMX is ontstaan doordat fietscrossers met hun kleine fietsen over motorcrossbanen gingen rijden en sprongen gingen maken. Dit ontpopte tot een rage in de jaren ’80 toen de sport vanuit de USA ook naar Nederland kwam. Daarna kende de sport een kleine terugval, maar sinds een aantal jaar is fietscrossen weer helemaal “hot’. Dit komt mede doordat fietscross in 2008 voor het eerst een Olympische sport is.

In Nederland kennen wij verschillende soorten wedstrijden binnen de BMX. Bij de BMX verenigingen worden er club- of interclubwedstrijden georganiseerd. Deze wedstrijden worden in een klein verband verreden.

Een stapje hoger zijn de Afdelingskampioenschappen (AK wedstrijden) Nederland is verdeeld in drie afdelingen, te weten: Noord Oost, West en Zuid, de ligging van de vereniging waarbij je bent aangesloten, is bepalend tot welke afdeling je hoort. Iedere afdeling rijdt zijn eigen competitie en heeft zijn eigen reglement voor deze competitie. Deze AK wedstrijden worden gedurende het jaar verreden en leveren aan het einde van het jaar een Afdelingskampioen op. Dit is degene die het beste gepresteerd heeft gedurende het seizoen binnen zijn klasse.

Afdeling Kampioenschap wedstrijden, ook wel AK wedstrijden genoemd, worden verreden binnen de Afdeling Zuid, Noord-Oost en West. Iedere Afdeling bepaalt zelf het reglement met de deelnemende BMX verenigingen, maar alleen leden van de BMX verenigingen uit de betreffende Afdeling kunnen hieraan deelnemen. De wedstrijden worden meestal verreden op de zondagen. Vanaf 4 jaar mag je in principe aan deze wedstrijden deelnemen, dit wordt per afdeling geregeld. Deelnemers moeten in het bezit zijn van een KNWU basislidmaatschap of licentie.


2018-Vacature Penningmeester NO

Tevens zijn wij op zoek naar een enthousiast persoon, die dit seizoen wil leren hoe het wedstrijdprogramma werkt, zodat dit niet van één persoon afhankelijk is. Informatie en aanmelden kan via wedstrijden@bmxnoordoost.nl