2018

Reglementen BMX: klik op onderstaande link.

https://www.knwu.nl/kenniscentrum/reglementen-jaarlijkse-besluiten/reglementen-bmx

Reglementen BMX noord-Oost competitie: klik op onderstaande link.

Klik hier om het wedstrijdreglement voor de BMX Noord-Oost te downloaden (PDF).

Prijzenschema open klasse 2018: klik op onderstaande link.

2018- AK open klasse prijzen schema.BMX Noord Oost

Prijzenschema eigen klasse 2018: klik op onderstaande link.

prijzengeld Eigen Klasse 2018

Buiten het bovenstaande reglement worden de wedstrijden verreden volgens het laatst gepubliceerde Wedstrijd Reglement
BMX van de KNWU: Titel 6 WRB 2018 versie 6, tenzij in dit reglement anders is bepaald. Iedere
deelnemer en begeleider dient kennis te hebben van dit reglement:

https://www.knwu.nl/storage/2017/05/Titel-06-Reglement-BMX-1.pdf