Jury BMX (fietscross)

Binnen de discipline BMX (fietscross) zijn er diverse opleidingen voor officials. Deze opleidingen zijn sinds 2010 opnieuw ontwikkeld volgens Kwalificatiestructuur Arbitrage (KSA) van het NOC*NSF. Dit betekent dat de bestaande functies van zowel baancommissarissen als juryleden een nieuwe naam en niveau indeling hebben gekregen. Door de omzetting sluiten de opleidingen beter aan op de praktijksituatie.  De opleidingen zijn onderverdeeld in 3 deelgebieden, namelijk: Baanofficials, Juryofficials en Wedstrijdleiders. Binnen deze deelgebieden zijn de juryfuncties op 4 niveaus ingedeeld (niveau 2 t/m 5).

Leertraject
Tijdens de opleiding staat het leren in de praktijk centraal. Je gaat onder leiding van een praktijkbegeleider aan de slag met een aantal opdrachten die je verwerkt in een portfolio. Sommige opdrachten kun je vooraf thuis al maken, sommige kun je alleen invullen tijdens een wedstrijd. Om je te ondersteunen bij het uitvoeren van de opdrachten ontvang je een reader met daarin achtergrondinformatie over de procedures, gedragregels en fietscross reglementen. Daarnaast kun je een expertdag volgen waarvan de inhoud aansluit bij het profiel van de juryfunctie. Tijdens de expertdag worden praktijkvoorbeelden behandeld en kun je vragen stellen over de opdrachten.

Hoe wordt het leertraject afgesloten?
De opleiding wordt afgesloten door het afleggen van Proeven van Bekwaamheid (PVB’s, voorheen examen). De PVB’s kunnen bestaan uit praktijkbeoordelingen en/of portfoliobeoordelingen, afhankelijk van het niveau waarop je de opleiding volgt. Een portfolio is een verzameling van bewijzen, waaronder een (gedeeltelijke) uitwerking van de opdrachten.

Niveau 2
Het niveau 2 jurylid is actief bij wedstrijden op aanwijzing van een organiserende vereniging of afdeling. Dit kan de vereniging zijn waar de official lid is. De official 2 werkt onder begeleiding van Chief Commissaire en draagt geen eindverantwoordelijkheid. Het jurylid staat voor de opgave om de wedstrijd sportief, veilig en leerzaam te laten verlopen. Op dit niveau kan gekozen worden voor de volgende deelkwalificaties:

Baanofficials Juryofficials
– Baancommissaris – DNS Functionaris
– Finishgebied controle official – Administrateurs
– Coordinator Parc Ferme – Lijnjury
– Starter

Niveau 3
De niveau 3 official leidt/beoordeelt zelfstandig -al dan niet samen met collega-official(s)- wedstrijden. Op dit niveau kennen we de volgende deelkwalificaties:
Juryofficials  Wedstrijdleiders
– Fotofinish operator* – Chief Commissaire afdeling
– Jury Coördinator  – Chief Administration afdeling**
– Computerbedienaar*

* De fotofinish operator en computerbedienaar werken op aanwijzing van de jurycoördinator en/of op aanwijzing van (een afdeling van) de bond.
**De Chief Administration 3 werkt op aanwijzing van De Chief Commissaire 3 en/of op aanwijzing van (een afdeling van) de bond.

Niveau 4 (Wedstrijdleider)
De wedstrijdleider op niveau 4 leidt zelfstandig wedstrijden op nationaal niveau waarbij de official een keuze maakt uit de volgende deelkwalificaties:
– Chief Score Nationaal
– Chief Commissaire Nationaal
– Assistent Chief Commissaire Nationaal
– Chief Administration Nationaal

Niveau 5 (wedstrijdleider)
De wedstrijldleider op niveau 5 leidt zelfstandig wedstrijden op internationaal niveau. Niveau 5 kent de volgende deelkwalificaties:
– Chief Commissaire Internationaal
– Chief Administration Internationaal

Inschrijven en kosten
Inschrijven is alleen mogelijk via ‘mijn KNWU’. Na aanmelding ontvang je binnen 10 werkdagen een cursuspakket met daarin het portfolio, de reader, informatie over expertdagen en een lijst met praktijkbegeleiders. Vanaf dat moment is je leertraject begonnen, je kan immers meteen aan de slag met de opdrachten tijdens de wedstrijden. Dit doe je onder begeleiding van een praktijkbegeleider die je zelf benadert. De kosten voor de fietscross juryopleiding op niveau 2 bedragen € 15,- en op niveau 3 € 30,-.